LEASING

Hvorfor leasing?

Hvorfor leasing?

Leasing er en finansieringsform med økende popularitet i Norge både i privat- og bedriftssammenheng. Man binder ikke opp kapital på lik linje med en lånefinansiering, og man får en forutsigbarhet i kostnaden knyttet til leasingobjektet.

Så hva er egentlig forskjellen mellom leasing og kjøp?
Det er ikke alltid like enkelt å skille, men vi trekker frem følgende forskjeller:
Ved leasing betaler du en månedlig sum for retten til å bruke, men ikke eie vognen. Eier vil som regel være en finansieringspartner, som i dette tilfellet er Nordea Finance. Leasing kan videre skilles i to grener: Finansiell leasing og operasjonell leasing. Finansiell leasing innebærer at man betaler fullstendig sum over ett gitt antall år, og er den mest vanlige formen for leasing.

Når leasingperioden er over har du 3 alternativer:
1. Levere tilbake vognen i sin helhet
2. Kjøpe ut vognen
3. Fortsette leien med en ny leasingavtale

Leasingleie er også skattemessig fradragsberettiget og leiebeløpet utgiftsføres fortløpende. På denne måte gir det større økonomisk handlefrihet og bedrer likviditet.

Hvordan fungerer det?
Din virksomhet disponerer vognen mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type vogn og tilleggsutstyr. Det viktige er retten til å bruke, ikke retten til å eie. Så hvorfor øke driftsmidler når det ikke er nødvendig?

Vi har også vogner til salgs!