Kjøpsbetingelser

Generelt

Salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud, ordrebekreftelser og leveranser fra Mobilvogn av LeigDet AS, heretter «Mobilvogn». Overstyres ved annen skriftlig avtale mellom partene.

Priser

Alle våre priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, frakt og eventuelt andre gebyrer, dersom ikke annet er avtalt.

Betaling
Alle priser er eksklusiv frakt, moms og avgifter, med mindre annet er spesifisert og avtalt. Prisen er fastsatt til leveringsdag i gjeldende pris i Norske kroner, og kan av den årsak forekomme endringer etter utarbeidelse av ordrebekreftelse. Våre betalingsbetingelser er forskuddsbetaling med mindre annet er avtalt.

Etter forfall belastes purregebyr og morarenter etter gjeldende satser. Det tas forbehold om salgspant iht. pantelovens § 3-14 og § 3-22.

Vi kan tilby finansiering-/leasingavtale gjennom våre samarbeidspartnere. En slik betalingsløsning fordrer en godkjent og signert avtale med et evt. innbetalt forskudd før et produkt kan settes i produksjon og utleveres.

Levering

Levering skjer, med mindre annet er avtalt, fra LeigDet AS sin adresse – Ex Works, Bygnes i henhold til Incoterms 2010. Leveringstider er gitt som beste estimat og vi forsinkelser kan forekomme. Straks vi er kjent med at leveringstid ikke overholdes ihht avtale, vil vi forsøke å varsle kjøper. Anslår på samme tid nytt leveringsestimat. Forsinkelser og utsatt levering gir ikke grunnlag for prisreduksjon med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene i forkant.

Kjøper/mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at varene er i orden og i henhold til bestilling. Eventuelle feil og mangler som blir avdekket ved en slik kontroll må fremsettes skriftlig innen 8 dager fra varens levering.

Garanti og service

* Vi tilbyr 2års garanti på alle produkter kjøpt av Mobilvogn.

* Elementer som ikke faller innunder vår garanti er følgende; Konkrete skader og/eller følgefeil som et resultat av unormale ytre påkjenninger. Normal slitasje og mangel på generelt vedlikehold.