PERSONVERN

Mobilvogn er et domene eid av LeigDet AS.
For å yte best mulig service ovenfor våre besøkende på mobilvogn.no lagrer vi dine opplysninger når du sender oss en henvendelse gjennom vårt kontaktskjema. Dette for å kunne kontakte deg med svar på dine spørsmål, og holde en åpen dialog hvor vi ser det fordelaktig. Vi erfarer at god dialog gir fornøyde kunder og vi benytter telefon og epost. Kontaktskjema er opplyst om hvilke data vi lagrer.

Vår forpliktelse ovenfor deg som vår kunde vedrørende ditt personvern:

Ansvarlig behandling:
Mobilvogn samler kun inn person-info som er relevant i kundedialog. Ansvarlig for lagret data er daglig leder i Leigdet AS.

– Mobilvogn vil aldri dele din kontaktinfo uten samtykke.

Årsak: Vi ønsker å yte den beste mulige service ovenfor våre kunder:

For å lagre dine data krever vi ditt samtykke. Dette gjøres frivillig ved innsendelse av kontaktinfo og vi informerer om hva det innebærer:

– Ved å godta vår personvernerklæring bekrefter du at kontaktinformasjonen din er gitt oss frivillig og uten tvang. Dette av årsak at du ønsker ytterligere info vedrørende våre produkter, og en dialog med oss i Mobilvogn.

– For å avlevere din kontaktinfo må du aktivt gjøre en handling. Dette er å sende inn din personinfo gjennom vårt kontaktskjema.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon vedrørende vårt personvern. Dere kan nå oss på support@mobilvogn.no.

Cookies
Vi benytter cookies på vår nettside og informerer om dette til samtlige førstegangsbesøkende. Dette aksepteres ved å trykke “OK”.